Wat is buurtpreventie?

Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan houden. Een buurtpreventieproject is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar de buurtbewoners bereid zijn samen met de politie iets aan de veiligheid te doen.

Het doel van buurtpreventie

  • Verhogen van de algemene veiligheid in de buurt.
  • Verhogen van het veiligheidsgevoel bij de bewoners in de buurt.
  • Beperken van materiële en immateriële schade in de buurt.
  • Bevorderen van de leefbaarheid in de buurt.